zadnja posodobitev :
18/07/2024
Viri   Viri 4700  
Tip : Traduction Laboratorij

raziskovalne skupine :
Avtor :
Naslov : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Référence : AS Kalceks 2022

Raven dokazov : 
Podatki stabilnosti proizvajalca
Fizikalna stabilnost : 
Kemična stabilnost : 
Druge metode : 
Komentarji : 

Seznami
BrizgalkaAmobarbital sodium Splo_ni anestetik
Nezdružljivo + BrizgalkaEsketamine
BrizgalkaDiazepam Anksiolitik
Nezdružljivo + BrizgalkaEsketamine
BrizgalkaDoxapram hydrochloride Spodbujevalec dihanja
Nezdružljivo + BrizgalkaEsketamine
BrizgalkaEsketamine Splo_ni anestetik
Faktorji, ki vplivajo na stabilnost Temperatura 4°C Inducirati Zmanjšana stabilnost
Stabilnost raztopine Polivinil klorid NaCl 0,9% ali glukoza 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Nedoločeno
48 čas
Stabilnost raztopine Etilenvinilacetat NaCl 0,9% ali glukoza 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Nedoločeno
48 čas
Nezdružljivo + BrizgalkaAmobarbital sodium
Nezdružljivo + BrizgalkaDiazepam
Nezdružljivo + BrizgalkaDoxapram hydrochloride
Nezdružljivo + BrizgalkaMethohexital sodium
Nezdružljivo + BrizgalkaPentobarbital sodium
Nezdružljivo + BrizgalkaPhenobarbital sodium
Nezdružljivo + BrizgalkaThiopental sodium
BrizgalkaMethohexital sodium Splo_ni anestetik
Nezdružljivo + BrizgalkaEsketamine
BrizgalkaPentobarbital sodium Splo_ni anestetik
Nezdružljivo + BrizgalkaEsketamine
BrizgalkaPhenobarbital sodium Antiepileptik
Nezdružljivo + BrizgalkaEsketamine
BrizgalkaThiopental sodium Splo_ni anestetik
Nezdružljivo + BrizgalkaEsketamine

  Mentions Légales