Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4700  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Référence : AS Kalceks 2022

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAmobarbital sodium Celkové anestetikum
Nezlučiteľný + InjekciaEsketamine
InjekciaDiazepam Anxiolytikum
Nezlučiteľný + InjekciaEsketamine
InjekciaDoxapram hydrochloride Stimulans dychu
Nezlučiteľný + InjekciaEsketamine
InjekciaEsketamine Celkové anestetikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota 4°C Indukuje Znížená stabilita
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 2 mg/ml 25°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Etylénvinylacetát 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 2 mg/ml 25°C Nešpecifikované
48 Hodín
Nezlučiteľný + InjekciaAmobarbital sodium
Nezlučiteľný + InjekciaDiazepam
Nezlučiteľný + InjekciaDoxapram hydrochloride
Nezlučiteľný + InjekciaMethohexital sodium
Nezlučiteľný + InjekciaPentobarbital sodium
Nezlučiteľný + InjekciaPhenobarbital sodium
Nezlučiteľný + InjekciaThiopental sodium
InjekciaMethohexital sodium Celkové anestetikum
Nezlučiteľný + InjekciaEsketamine
InjekciaPentobarbital sodium Celkové anestetikum
Nezlučiteľný + InjekciaEsketamine
InjekciaPhenobarbital sodium Antiepileptikum
Nezlučiteľný + InjekciaEsketamine
InjekciaThiopental sodium Celkové anestetikum
Nezlučiteľný + InjekciaEsketamine

  Mentions Légales