Ostatnia aktualizacja :
18/07/2024
Bibliografia   Bibliografia 4700  
typ : Laboratorium

Zespoły badawcze :
Autorzy :
Tytuł : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Numer : AS Kalceks 2022

Poziom wiarygodności : 
Dane stabilności producenta
stabilność fizyczną : 
Stabilność chemiczna : 
Inne metody : 
Komentarze : 

Listy
InjekcjeAmobarbital sodium Znieczulenie ogólne
Niekompatybilny + InjekcjeEsketamine
InjekcjeDiazepam Anksjolityk
Niekompatybilny + InjekcjeEsketamine
InjekcjeDoxapram hydrochloride Lek stymulujący oddychanie
Niekompatybilny + InjekcjeEsketamine
InjekcjeEsketamine Znieczulenie ogólne
Czynnik wpływający na trwałość Temperatura 4°C Wywołuje Obniżona trwałość
Trwałość roztworów Polichlorek winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Nie wyszczególniony
48 Godzina
Trwałość roztworów Etylen/octan winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Nie wyszczególniony
48 Godzina
Niekompatybilny + InjekcjeAmobarbital sodium
Niekompatybilny + InjekcjeDiazepam
Niekompatybilny + InjekcjeDoxapram hydrochloride
Niekompatybilny + InjekcjeMethohexital sodium
Niekompatybilny + InjekcjePentobarbital sodium
Niekompatybilny + InjekcjePhenobarbital sodium
Niekompatybilny + InjekcjeThiopental sodium
InjekcjeMethohexital sodium Znieczulenie ogólne
Niekompatybilny + InjekcjeEsketamine
InjekcjePentobarbital sodium Znieczulenie ogólne
Niekompatybilny + InjekcjeEsketamine
InjekcjePhenobarbital sodium środek przeciwpadaczkowy
Niekompatybilny + InjekcjeEsketamine
InjekcjeThiopental sodium Znieczulenie ogólne
Niekompatybilny + InjekcjeEsketamine

  Mentions Légales