Siste oppdatering :
15/04/2024
Referanser   Referanser 4700  
Type : Labratorium

Forskerteamet :
Forfattere :
Tittel : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Nummer : AS Kalceks 2022

Nivå of Evidence : 
Stabilitetsopplysninger fra produsent
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAmobarbital sodium Generell anestesi
Uforenlig + InjeksjonEsketamine
InjeksjonDiazepam Anxiolytika
Uforenlig + InjeksjonEsketamine
InjeksjonDoxapram hydrochloride Respirasjonsstimulerende middel
Uforenlig + InjeksjonEsketamine
InjeksjonEsketamine Generell anestesi
Faktorer som påvirker stabiliteten Temperatur 4°C Induserer Redusert stabilitet
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 2 mg/ml 25°C Ikke angitt
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Etylenvinylacetat NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 2 mg/ml 25°C Ikke angitt
48 Tid
Uforenlig + InjeksjonAmobarbital sodium
Uforenlig + InjeksjonDiazepam
Uforenlig + InjeksjonDoxapram hydrochloride
Uforenlig + InjeksjonMethohexital sodium
Uforenlig + InjeksjonPentobarbital sodium
Uforenlig + InjeksjonPhenobarbital sodium
Uforenlig + InjeksjonThiopental sodium
InjeksjonMethohexital sodium Generell anestesi
Uforenlig + InjeksjonEsketamine
InjeksjonPentobarbital sodium Generell anestesi
Uforenlig + InjeksjonEsketamine
InjeksjonPhenobarbital sodium Antiepileptika
Uforenlig + InjeksjonEsketamine
InjeksjonThiopental sodium Generell anestesi
Uforenlig + InjeksjonEsketamine

  Mentions Légales