Pēdējā atjaunošana :
10/07/2024
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 4700  
tips : Laboratorija

pētniecības grupas :
Autori :
Nosaukums : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Numurs : AS Kalceks 2022

Pierādījumu līmeni : 
Ražotāja stabilitātes dati
fizikālā stabilitāte : 
ķīmiskā stabilitāte : 
citas metodes : 
komentāri : 

Saraksti
InjekcijaAmobarbital sodium Vispārējās anestēzijas līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaEsketamine
InjekcijaDiazepam Anksiolītisks jeb prettrauksmes līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaEsketamine
InjekcijaDoxapram hydrochloride Elpošanas stimulators
Nesavienojams + InjekcijaEsketamine
InjekcijaEsketamine Vispārējās anestēzijas līdzeklis
Stabilitāti ietekmējoši faktori Temperatūra 4°C Izraisošs Stabilitātes samazināšana
Šķīduma stabilitāte Polivinilhlorīds 0.9% NaCl vai 5% glikoze 1 & 2 mg/ml 25°C Nav specifisks
48 Stunda
Šķīduma stabilitāte Etilvinilacetāts 0.9% NaCl vai 5% glikoze 1 & 2 mg/ml 25°C Nav specifisks
48 Stunda
Nesavienojams + InjekcijaAmobarbital sodium
Nesavienojams + InjekcijaDiazepam
Nesavienojams + InjekcijaDoxapram hydrochloride
Nesavienojams + InjekcijaMethohexital sodium
Nesavienojams + InjekcijaPentobarbital sodium
Nesavienojams + InjekcijaPhenobarbital sodium
Nesavienojams + InjekcijaThiopental sodium
InjekcijaMethohexital sodium Vispārējās anestēzijas līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaEsketamine
InjekcijaPentobarbital sodium Vispārējās anestēzijas līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaEsketamine
InjekcijaPhenobarbital sodium Antiepileptiķis
Nesavienojams + InjekcijaEsketamine
InjekcijaThiopental sodium Vispārējās anestēzijas līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaEsketamine

  Mentions Légales