Poslední aktualizace :
28/02/2024
Odkazy   Odkazy 4700  
Typ : Laboratoř

Výzkumné týmy :
Autor :
Titul : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Référence : AS Kalceks 2022

Úroveň důkazu : 
Údaje o stabilitě od výrobce
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceAmobarbital sodium Centrální anestetikum
Nekompatibilní + InjekceEsketamine
InjekceDiazepam Anxiolytikum
Nekompatibilní + InjekceEsketamine
InjekceDoxapram hydrochloride Stimulans dýchání
Nekompatibilní + InjekceEsketamine
InjekceEsketamine Centrální anestetikum
Faktory ovlivňující stabilitu Teplota 4°C Indukuje Snížená stabilita
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Nespecifikováno
48 Hodina
Stabilita roztoků Ethylen vinyl acetát NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Nespecifikováno
48 Hodina
Nekompatibilní + InjekceAmobarbital sodium
Nekompatibilní + InjekceDiazepam
Nekompatibilní + InjekceDoxapram hydrochloride
Nekompatibilní + InjekceMethohexital sodium
Nekompatibilní + InjekcePentobarbital sodium
Nekompatibilní + InjekcePhenobarbital sodium
Nekompatibilní + InjekceThiopental sodium
InjekceMethohexital sodium Centrální anestetikum
Nekompatibilní + InjekceEsketamine
InjekcePentobarbital sodium Centrální anestetikum
Nekompatibilní + InjekceEsketamine
InjekcePhenobarbital sodium Antiepileptikum
Nekompatibilní + InjekceEsketamine
InjekceThiopental sodium Centrální anestetikum
Nekompatibilní + InjekceEsketamine

  Mentions Légales