Последно актуализиране :
21/02/2024
Библиография   Библиография 4700  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Референция : AS Kalceks 2022

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmobarbital sodium Общ анестетик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенEsketamine
Инжекция/ИнжекционенDiazepam Анксиолитик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенEsketamine
Инжекция/ИнжекционенDoxapram hydrochloride Средство стимулиращо дишането
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенEsketamine
Инжекция/ИнжекционенEsketamine Общ анестетик
Фактори, повлияващи стабилността Температура 4°C Предизвиква Намалена стабилност
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори Етилен винил ацетат NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Не е уточнено
48 Час
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенAmobarbital sodium
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенDiazepam
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенDoxapram hydrochloride
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенMethohexital sodium
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенPentobarbital sodium
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенPhenobarbital sodium
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенThiopental sodium
Инжекция/ИнжекционенMethohexital sodium Общ анестетик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенEsketamine
Инжекция/ИнжекционенPentobarbital sodium Общ анестетик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенEsketamine
Инжекция/ИнжекционенPhenobarbital sodium Антиепилептик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенEsketamine
Инжекция/ИнжекционенThiopental sodium Общ анестетик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенEsketamine

  Mentions Légales