Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4691  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Autori : Catry E, Colsoul ML, Closset Me, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Thiry E, Jamart J, Hecq JD, Galanti L.
Titul : Physical and Chemical Stability of Pharmaceutical Preparation of Bumetanide and Scopolamine.
Référence : Int J Pharm Compound ;26,3:248-254 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov C+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria Mikroskopická kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená

Zoznam zlúčenín
InjekciaBumetanide Diuretikum
InjekciaScopolamine hydrobromide Muskarínový antagonista
Stabilita v zmesiach
Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 2-8°C Nešpecifikované
Injekcia Bumetanide 0,0417 mg/ml
Injekcia Scopolamine hydrobromide 0,0052 mg/ml
18 Dní
Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 2-8°C Nešpecifikované
Injekcia Bumetanide 0,125 mg/ml
Injekcia Scopolamine hydrobromide 0,0312 mg/ml
18 Dní

  Mentions Légales