Τελευταία ενημέρωση :
18/04/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4691  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Συγγραφείς : Catry E, Colsoul ML, Closset Me, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Thiry E, Jamart J, Hecq JD, Galanti L.
τίτλος : Physical and Chemical Stability of Pharmaceutical Preparation of Bumetanide and Scopolamine.
αριθμός : Int J Pharm Compound ;26,3:248-254 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία Μικροσκοπική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Η ικανότητα σταθερότητας προσδιορίζεται ανεπαρκώς

Καταστάσεις
ΕνέσιμοBumetanide Διουρητικό
ΕνέσιμοScopolamine hydrobromide Αντιμουσκαρινικό
Σταθερότητα σε μίγματα
σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2-8°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Bumetanide 0,0417 mg/ml
Ενέσιμο Scopolamine hydrobromide 0,0052 mg/ml
18 Ημέρα
σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2-8°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Bumetanide 0,125 mg/ml
Ενέσιμο Scopolamine hydrobromide 0,0312 mg/ml
18 Ημέρα

  Mentions Légales