Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 4691  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Autor : Catry E, Colsoul ML, Closset Me, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Thiry E, Jamart J, Hecq JD, Galanti L.
Titul : Physical and Chemical Stability of Pharmaceutical Preparation of Bumetanide and Scopolamine.
Référence : Int J Pharm Compound ;26,3:248-254 2022

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky C+
Fyzikální stabilita : 
Vzhled Turbidimetrie Mikroskopická zkouška 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce diodovým polem
Stabilita stanovena s 95% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Indikační kapacita stability nedostatečně ohodnocena

Seznamy
InjekceBumetanide Diuretikum
InjekceScopolamine hydrobromide Antimuskarinikum
Stabilita směsí
Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 2-8°C Nespecifikováno
Injekce Bumetanide 0,0417 mg/ml
Injekce Scopolamine hydrobromide 0,0052 mg/ml
18 Den
Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 2-8°C Nespecifikováno
Injekce Bumetanide 0,125 mg/ml
Injekce Scopolamine hydrobromide 0,0312 mg/ml
18 Den

  Mentions Légales