Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 4691  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Автори : Catry E, Colsoul ML, Closset Me, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Thiry E, Jamart J, Hecq JD, Galanti L.
Заглавие : Physical and Chemical Stability of Pharmaceutical Preparation of Bumetanide and Scopolamine.
Референция : Int J Pharm Compound ;26,3:248-254 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия микроскопско изследване 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Неадекватно оценена способност да показва стабилност

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенBumetanide Диуретик
Инжекция/ИнжекционенScopolamine hydrobromide Антимускариново средство
Стабилност на смеси
шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 2-8°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Bumetanide 0,0417 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Scopolamine hydrobromide 0,0052 mg/ml
18 Ден
шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 2-8°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Bumetanide 0,125 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Scopolamine hydrobromide 0,0312 mg/ml
18 Ден

  Mentions Légales