Poslední aktualizace :
09/12/2023
Odkazy   Odkazy 4686  
Typ : Laboratoř

Výzkumné týmy :
Autor :
Titul : Pertuzumab (Perjeta®) - Summary of Product Characteristics.
Référence : Roche Products Ltd. 2022

Úroveň důkazu : 
Údaje o stabilitě od výrobce
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
InjekcePertuzumab Rakovina drog
Faktory ovlivňující stabilitu RozpouötÏdlo GlukÛza 5% Indukuje Rozklad
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
30 Den
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Chráněno před světlem
24 Hodina
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
30 Den
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Chráněno před světlem
24 Hodina
Nekompatibilní + GlukÛza 5%

  Mentions Légales