Последно актуализиране :
26/09/2023
Библиография   Библиография 4686  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Pertuzumab (Perjeta®) - Summary of Product Characteristics.
Референция : Roche Products Ltd. 2022

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенPertuzumab противораково лекарство
Фактори, повлияващи стабилността Разтворител Glucose 5% Предизвиква Разграждане
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
30 Ден
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
30 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Защита от светлина
24 Час
Несъвместим + Glucose 5%

  Mentions Légales