Τελευταία ενημέρωση :
15/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4683  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1002/jppr.1782

Ερευνητικές ομάδες : Sydney - National Institute of Complementary Medicine, Western Sydney University
Συγγραφείς : Low M, Singh S, Venkataya B, Pearson J, Ibrahim M, Jarouche M, Khoo C, Rowe J, Li CG.
τίτλος : Stability of omeprazole in a commercial calcium carbonate based oral suspension at 2, 5 and 10 mg/mL stored under refrigeration (4°C) for 70 days
αριθμός : J Pharm Pract and Res 2022; 52, 34-41 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαOmeprazole sodium Αναστολέας της αντλίας πρωτονίων
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 200 mg
® = ?
Oral Mix Dry Alka® 6,35 g
Κεκαθαρμένο νερό >> 100 mL
2-6°C Προστατεύετε από το φως
42 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 500 mg
® = ?
Oral Mix Dry Alka® 6,75 g
Κεκαθαρμένο νερό >> 100 mL
2-6°C Προστατεύετε από το φως
42 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 1000 mg
® = ?
Oral Mix Dry Alka® 6,75 g
Κεκαθαρμένο νερό >> 100 mL
2-6°C Προστατεύετε από το φως
42 Ημέρα

  Mentions Légales