Senaste uppdateringen :
25/11/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 4681  
Typ : Tidningen
Internet länkar : https://doi.org/10.1177/0018578720973885

Forskargrupper : Rochester - St. John Fisher College, Rochester, NY, USA
Författare : Chen P, Mar Z, Giannetti A, Hughes S, Gilbert J, Zhao F.
Titel : An Exploratory Study of a New Vancomycin Eye Drops Formulation for Extemporaneous Compounding.
Hänvisningar : Hosp Pharm ; 57, 1: 69-75. 2022

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Andra metoder : 
PH-mätning Mätning av osmolalitet 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
ögondropparVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Lösningars stabilitet Plastflaska Injektionsflaska 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Ej angiven
14 Dag
Lösningars stabilitet Plastflaska Injektionsflaska 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Ej angiven
14 Dag
Lösningars stabilitet Plastflaska Injektionsflaska 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Ej angiven
28 Dag
Lösningars stabilitet Plastflaska Injektionsflaska 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Ej angiven
28 Dag

  Mentions Légales