Senaste uppdateringen :
10/07/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4681  
Typ : tidningen
internet länkar : https://doi.org/10.1177/0018578720973885

forskargrupper : Rochester - St. John Fisher College, Rochester, NY, USA
Författare : Chen P, Mar Z, Giannetti A, Hughes S, Gilbert J, Zhao F.
Titel : An Exploratory Study of a New Vancomycin Eye Drops Formulation for Extemporaneous Compounding.
Hänvisningar : Hosp Pharm ; 57, 1: 69-75. 2022

Evidensgrad : 
fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
andra metoder : 
pH-mätning Mätning av osmolalitet 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
ögondropparVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Lösningars stabilitet Plastflaska injektionsflaska 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Ej angiven
14 Dag
Lösningars stabilitet Plastflaska injektionsflaska 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Ej angiven
14 Dag
Lösningars stabilitet Plastflaska injektionsflaska 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Ej angiven
28 Dag
Lösningars stabilitet Plastflaska injektionsflaska 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Ej angiven
28 Dag

  Mentions Légales