Posledná aktualizácia :
21/02/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4681  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1177/0018578720973885

Výskumné tímy : Rochester - St. John Fisher College, Rochester, NY, USA
Autori : Chen P, Mar Z, Giannetti A, Hughes S, Gilbert J, Zhao F.
Titul : An Exploratory Study of a New Vancomycin Eye Drops Formulation for Extemporaneous Compounding.
Référence : Hosp Pharm ; 57, 1: 69-75. 2022

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Iné metódy : 
Meranie pH Meranie osmolality 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
Očná instiláciaVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Stabilita roztokov Plastová fľaša Injekčná liekovka 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Nešpecifikované
14 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Injekčná liekovka 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Nešpecifikované
14 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Injekčná liekovka 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Nešpecifikované
28 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Injekčná liekovka 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Nešpecifikované
28 Dní

  Mentions Légales