Последно актуализиране :
18/04/2024
Библиография   Библиография 4681  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1177/0018578720973885

Изследователски екипи : Rochester - St. John Fisher College, Rochester, NY, USA
Автори : Chen P, Mar Z, Giannetti A, Hughes S, Gilbert J, Zhao F.
Заглавие : An Exploratory Study of a New Vancomycin Eye Drops Formulation for Extemporaneous Compounding.
Референция : Hosp Pharm ; 57, 1: 69-75. 2022

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 

Списък с лекарства
Капки за очиVancomycin hydrochloride Антибиотик
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Фпакон 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Не е уточнено
14 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Фпакон 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
- 20 °C Не е уточнено
14 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Фпакон 30 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Не е уточнено
28 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Фпакон 150 mg
® = Mylan
Advanced Eye Relief® >> 3 mL
2-8 °C Не е уточнено
28 Ден

  Mentions Légales