Senaste uppdateringen :
09/12/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 4677  
Typ : Affisch

Forskargrupper : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Författare : Linxweiler H, Thiesen J, Krämer I.
Titel : Physicochemical stability of diluted "Thiotepa Riemser" infusion solutions in prefilled 5% glucose infusion bags.
Hänvisningar : EAHP Congress Vienna 2022

Evidensgrad : 
Evidensnivå C+
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning Partikelräkning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - Diode Array detector (HPLD-DAD)
Stabilitet definieras som 95% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning Mätning av osmolalitet 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionThiotepa Cancerläkemedel
Faktorer som påverkar stabiliteten Temperatur 25°C Orsakar Minskad stabilitet
Lösningars stabilitet Polyolefin Glukos 5 % 1 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
14 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Glukos 5 % 1 mg/ml 25°C Ljus
3 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Glukos 5 % 2 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
14 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Glukos 5 % 3 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
14 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Glukos 5 % 3 mg/ml 25°C Ljus
5 Dag

  Mentions Légales