Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4677  
Typ : Poster

Výskumné tímy : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Autori : Linxweiler H, Thiesen J, Krämer I.
Titul : Physicochemical stability of diluted "Thiotepa Riemser" infusion solutions in prefilled 5% glucose infusion bags.
Référence : EAHP Congress Vienna 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov C+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Počítanie častíc 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH Meranie osmolality 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaThiotepa Protinádorová liečba
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota 25°C Indukuje Znížená stabilita
Stabilita roztokov Polyolefín 5% glukóza 1 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 5% glukóza 1 mg/ml 25°C Za svetla
3 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 5% glukóza 2 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 5% glukóza 3 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 5% glukóza 3 mg/ml 25°C Za svetla
5 Dní

  Mentions Légales