Τελευταία ενημέρωση :
18/07/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4677  
τύπος : αφίσα

Ερευνητικές ομάδες : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Συγγραφείς : Linxweiler H, Thiesen J, Krämer I.
τίτλος : Physicochemical stability of diluted "Thiotepa Riemser" infusion solutions in prefilled 5% glucose infusion bags.
αριθμός : EAHP Congress Vienna 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Καταμέτρηση σωματιδίων 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH Μέτρηση της ωσμωτικότητας 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοThiotepa φάρμακο κατά του καρκίνου
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία 25°C Προκαλεί Μείωση της σταθερότητας
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Γλυκόζη 5% 1 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Γλυκόζη 5% 1 mg/ml 25°C Φως
3 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Γλυκόζη 5% 2 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Γλυκόζη 5% 3 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Γλυκόζη 5% 3 mg/ml 25°C Φως
5 Ημέρα

  Mentions Légales