Viimane versioon :
09/12/2023
Viited   Viited 4677  
Tüüp : Plakat

Uurimisrühmad : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Autor : Linxweiler H, Thiesen J, Krämer I.
Pealkiri : Physicochemical stability of diluted "Thiotepa Riemser" infusion solutions in prefilled 5% glucose infusion bags.
Publikatsioon : EAHP Congress Vienna 2022

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase C+
Füüsikaline stabiilsus : 
Visuaalne kontroll Osakeste loendamine 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - dioodjadadetektor või jadadiooddetektor
Stabiilsus määratletud kui 95% esialgsest kontsentratsioonist
Muud meetodid : 
PH mõõtmine Osmolaalsuse mõõtmine 
Kommentaarid : 

Ingredientide nimekiri
SüsteravimThiotepa Vähiravimite
Stabiilsust mõjutavad faktorid Temperatuur 25°C Indutseerib Vähenenud stabiilsus
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Glükoos 5% 1 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Glükoos 5% 1 mg/ml 25°C Valgus
3 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Glükoos 5% 2 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Glükoos 5% 3 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Glükoos 5% 3 mg/ml 25°C Valgus
5 Päev

  Mentions Légales