Cập nhật lần cuối :
21/02/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4676  
Loại : Poster

đội nghiên cứu : Ljubljana - Sandoz Pharmaceuticals
Các tác giả : Borišek R, Šmid I.
Tiêu đề : Assessing the stability of Sandoz rituximab biosimilar after exposure to out-of-fridge conditions for 21 days.
Tài liệu trích dẫn : EAHP Congress Vienna 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng C
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục Protein: Sắc ký theo loại cỡ 
Độ ổn định hóa học : 
Phổ UV
Protein: sắc ký trao đổi ion
điện di mao quản
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Các protein: hoạt tính sinh học 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmRituximab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Không 10 mg/ml 23-25°C Tránh ánh sáng
21 Ngày

  Mentions Légales