Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4675  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.3390/ph14121242

đội nghiên cứu : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Các tác giả : Secretan P-H, Thirion O, Sadou Yayé H, Damy T, Astier A, Paul M, Do B.
Tiêu đề : Simple Approach to Enhance Green Tea Epigallocatechin Gallate Stability in Aqueous Solutions and Bioavailability: Experimental and Theoretical Characterizations.
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceuticals ;14, 1242. 2021

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngEpigallocatechin gallate Khác
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 2,68 g
® = ?
Acid citric 50 mg
Glucose 23,4 g
Sucralos 10 g
Hương vị cola 600 mg
Nước pha tiêm >> 100 g
2-8°C Tránh ánh sáng
730 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 2,68 g
® = ?
Acid citric 50 mg
Glucose 23,4 g
Sucralos 10 g
Hương vị cola 600 mg
Nước pha tiêm >> 100 g
25°C Tránh ánh sáng
730 Ngày

  Mentions Légales