Posledná aktualizácia :
01/12/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4673  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : 10.3390/pharmaceutics14010118

Výskumné tímy : Clermont-Ferrand - Université d’Auvergne, Faculté de Pharmacie
Autori : Barrieu M, Chennell P, Yessaad M, Bouattour Y, Wasiak M, Jouannet M, Le Basle Y, Sautou V.
Titul : Physicochemical Stability of a Novel Tacrolimus Ophtalmic Formulation for the Treatment of Ophtalmic Inflammatory Diseases.
Référence : Pharmaceutics ;14,1:118 2022

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Iné metódy : 
Meranie pH Meranie osmolality 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
Perorálny roztokTacrolimus Imunosupresívum
Stabilita roztokov Novelia® Prášok 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Etanol 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
Hyaluronát sodný 7,35 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Nešpecifikované
270 Dní
Stabilita roztokov Novelia® Prášok 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Etanol 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
Hyaluronát sodný 6,75 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Nešpecifikované
270 Dní

  Mentions Légales