Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4673  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : 10.3390/pharmaceutics14010118

Ερευνητικές ομάδες : Clermont-Ferrand - Université d’Auvergne, Faculté de Pharmacie
Συγγραφείς : Barrieu M, Chennell P, Yessaad M, Bouattour Y, Wasiak M, Jouannet M, Le Basle Y, Sautou V.
τίτλος : Physicochemical Stability of a Novel Tacrolimus Ophtalmic Formulation for the Treatment of Ophtalmic Inflammatory Diseases.
αριθμός : Pharmaceutics ;14,1:118 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH Μέτρηση της ωσμωτικότητας 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαTacrolimus Ανοσοκατασταλτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Novelia® Σκόνη 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Αιθανόλη 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
Υαλουρονικό νάτριο 7,35 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Απροσδιόριστο
270 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Novelia® Σκόνη 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Αιθανόλη 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
Υαλουρονικό νάτριο 6,75 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Απροσδιόριστο
270 Ημέρα

  Mentions Légales