Последно актуализиране :
15/04/2024
Библиография   Библиография 4673  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.3390/pharmaceutics14010118

Изследователски екипи : Clermont-Ferrand - Université d’Auvergne, Faculté de Pharmacie
Автори : Barrieu M, Chennell P, Yessaad M, Bouattour Y, Wasiak M, Jouannet M, Le Basle Y, Sautou V.
Заглавие : Physicochemical Stability of a Novel Tacrolimus Ophtalmic Formulation for the Treatment of Ophtalmic Inflammatory Diseases.
Референция : Pharmaceutics ;14,1:118 2022

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 

Списък с лекарства
Орален разтворTacrolimus Имунопотискащ
Стабилност на разтвори Novelia® Прах 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Етанол 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
натриев хиалуронат 7,35 mg
Натриев хлорид 0.9% >> 5 mL
2-8°C Не е уточнено
270 Ден
Стабилност на разтвори Novelia® Прах 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Етанол 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
натриев хиалуронат 6,75 mg
Натриев хлорид 0.9% >> 5 mL
2-8°C Не е уточнено
270 Ден

  Mentions Légales