Senaste uppdateringen :
03/02/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 4671  
Typ : Tidningen
Internet länkar : https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106083

Forskargrupper : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Författare : Bouchand C, Nguyen D, Secretan P-H, Vidal F, Guery R, Auvity S, Cohen J.F, Lanternier
Titel : Voriconazole topical cream formulation: evidence for stability and antifungal activity.
Hänvisningar : Int J Antimicrob Agents ; 56: 106083. 2020

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
SalvorVoriconazole Antimykotikum
Lösningars stabilitet Salvtub (aluminium) Injektionsflaska 1 g
® = Accord
Excipial hydrocrème® >> 100 g
4-8°C Skyddas från ljus
90 Dag

  Mentions Légales