Последно актуализиране :
19/09/2022
Библиография   Библиография 4671  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106083

Изследователски екипи : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Автори : Bouchand C, Nguyen D, Secretan P-H, Vidal F, Guery R, Auvity S, Cohen J.F, Lanternier
Заглавие : Voriconazole topical cream formulation: evidence for stability and antifungal activity.
Референция : Int J Antimicrob Agents ; 56: 106083. 2020

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Унгвент/УнгвентиVoriconazole Противогъбично средство
Стабилност на разтвори Алуминиева туба Фпакон 1 g
® = Accord
Excipial hydrocrème® >> 100 g
4-8°C Защита от светлина
90 Ден

  Mentions Légales