Siste oppdatering :
26/09/2023
Referanser   Referanser 4670  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://www.mdpi.com/1420-3049/27/3/1070

Forskerteamet : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Forfattere : Nguyen D, Secrétan P-H, Cotteret , Jacques-Gustave E, Greco C, Bodemer C, Schlatter J, Cisternino S.
Tittel : Stability and Formulation of Erlotinib in Skin Creams.
Nummer : Molecules ; 27(3): 1070. 2022

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
SalverErlotinib Kreft narkotika
Oppløsningsstabilitet Salvetube (aluminium) Tabletter 100 mg
Tarceva®
dimetylsulfoksid 5 mL
Nourivan™ Antiox >> 50 g
NaOH pH >> 7
18-22°C Beskyttes mot lys
42 Dag

  Mentions Légales