Последно актуализиране :
10/07/2024
Библиография   Библиография 4670  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://www.mdpi.com/1420-3049/27/3/1070

Изследователски екипи : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Автори : Nguyen D, Secrétan P-H, Cotteret , Jacques-Gustave E, Greco C, Bodemer C, Schlatter J, Cisternino S.
Заглавие : Stability and Formulation of Erlotinib in Skin Creams.
Референция : Molecules ; 27(3): 1070. 2022

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Унгвент/УнгвентиErlotinib противораково лекарство
Стабилност на разтвори Алуминиева туба таблетки 100 mg
Tarceva®
диметил сулфоксид 5 mL
Nourivan™ Antiox >> 50 g
Натриева основа pH >> 7
18-22°C Защита от светлина
42 Ден

  Mentions Légales