Posledná aktualizácia :
18/07/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4665  
Typ : Laboratórium

výskumné tímy :
Autori :
titul : LEMTRADA 12 mg concentrate for solution for infusion - Summary of Product Characteristics. Updated 24-Sep-2021
Référence : Sanofi Aventis 2021

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
fyzikálna stabilita : 
chemická stabilita : 
iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAlemtuzumab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0.1 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
8 hodín

  Mentions Légales