Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4665  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : LEMTRADA 12 mg concentrate for solution for infusion - Summary of Product Characteristics. Updated 24-Sep-2021
Référence : Sanofi Aventis 2021

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAlemtuzumab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0.1 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
8 Hodín

  Mentions Légales