Siste oppdatering :
09/12/2023
Referanser   Referanser 4665  
Type : Labratorium

Forskerteamet :
Forfattere :
Tittel : LEMTRADA 12 mg concentrate for solution for infusion - Summary of Product Characteristics. Updated 24-Sep-2021
Nummer : Sanofi Aventis 2021

Nivå of Evidence : 
Stabilitetsopplysninger fra produsent
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAlemtuzumab Kreft narkotika
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0.1 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
8 Tid

  Mentions Légales