Zadnji put ažurirano :
26/09/2023
Bibliografija   Bibliografija 4665  
Vrsta : Laboratorija

Istraživačkih timova :
Autor :
Naslov : LEMTRADA 12 mg concentrate for solution for infusion - Summary of Product Characteristics. Updated 24-Sep-2021
Référence : Sanofi Aventis 2021

Razina dokaza : 
Podaci proizvođača o stabilnosti
Fizička stabilnost : 
Kemijska stabilnost : 
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaAlemtuzumab Lijek protiv karcinoma
Stabilizacija rješenja Nespecifičan NaCL 0,9% ili glukoza 0.1 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
8 Sat

  Mentions Légales