Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4665  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : LEMTRADA 12 mg concentrate for solution for infusion - Summary of Product Characteristics. Updated 24-Sep-2021
αριθμός : Sanofi Aventis 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAlemtuzumab φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0.1 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
8 Ώρα

  Mentions Légales