Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4665  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : LEMTRADA 12 mg concentrate for solution for infusion - Summary of Product Characteristics. Updated 24-Sep-2021
Референция : Sanofi Aventis 2021

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAlemtuzumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 0.1 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
8 Час

  Mentions Légales