Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4661  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Angers - University Hospital of Angers, Pharmacy Department
Autori : Bourcier B, Lagarce R, Lebreton V.
Titul : Stability of a high-concentrated aqueous solution of idarubicin stored in a polypropylene syringe for transarterial chemoembolization
Référence : J Pharm Biomed Anal 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - hmotnostný spektrometer
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaIdarubicin hydrochloride Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 4 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
7 Dní

  Mentions Légales