Siste oppdatering :
08/05/2024
Referanser   Referanser 4661  
Type : Journal

Forskerteamet : Angers - University Hospital of Angers, Pharmacy Department
Forfattere : Bourcier B, Lagarce R, Lebreton V.
Tittel : Stability of a high-concentrated aqueous solution of idarubicin stored in a polypropylene syringe for transarterial chemoembolization
Nummer : J Pharm Biomed Anal 2022

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad A
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - massedeteksjon
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonIdarubicin hydrochloride Kreft narkotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 4 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
7 Dag

  Mentions Légales