Последно актуализиране :
18/04/2024
Библиография   Библиография 4661  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Angers - University Hospital of Angers, Pharmacy Department
Автори : Bourcier B, Lagarce R, Lebreton V.
Заглавие : Stability of a high-concentrated aqueous solution of idarubicin stored in a polypropylene syringe for transarterial chemoembolization
Референция : J Pharm Biomed Anal 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Високоефективна Тънкослойна хроматография - мас-спектрометрия
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенIdarubicin hydrochloride противораково лекарство
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 4 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
7 Ден

  Mentions Légales