Siste oppdatering :
11/08/2022
Referanser   Referanser 4655  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.1093/ajhp/zxab329

Forskerteamet : Pittsburgh - Mount Nittany Medical Center
Forfattere : Holyk A, Lindner A, Lindner S, Shippert B
Tittel : Physical compatibility of Normosol-R with critical care medications used in patients with COVID-19 during simulated Y-site administration.
Nummer : Am J Health-Syst Pharm ;79,1:27-33 2022

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAmiodarone hydrochloride Antiarytmika
Kompatibel 1,8 mg/ml + Normosol®
InjeksjonCaspofungin acetate Fungicid
Kompatibel 0,28 mg/ml + Normosol®
InjeksjonDexmedetomidine Sympatomimetika
Kompatibel 0,4 µg/ml + Normosol®
InjeksjonDobutamine hydrochloride Hjertestimulerende
Kompatibel 2 mg/ml + Normosol®
InjeksjonDopamine hydrochloride Hjertestimulerende
Kompatibel 1,6 mg/ml + Normosol®
InjeksjonEpinephrine hydrochloride Sympatomimetika
Kompatibel 16>>>32 µg/ml + Normosol®
InjeksjonLevofloxacine Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + Normosol®
InjeksjonNorepinephrine bitartrate Sympatomimetika
Kompatibel 0,016 mg/ml + Normosol®
InjeksjonPantoprazole sodium Protonpumpehemmer
Uforenlig 0,4 mg/ml + Normosol®
InjeksjonPhenylephrine hydrochloride Sympatomimetika
Uforenlig 0,04 mg/ml + Normosol®
InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotika
Kompatibel 40/5 mg/ml + Normosol®
InjeksjonVancomycin hydrochloride Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + Normosol®
InjeksjonVasopressin Hormon
Kompatibel 0,2 UI/ml + Normosol®

  Mentions Légales