Последно актуализиране :
30/09/2022
Библиография   Библиография 4655  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1093/ajhp/zxab329

Изследователски екипи : Pittsburgh - Mount Nittany Medical Center
Автори : Holyk A, Lindner A, Lindner S, Shippert B
Заглавие : Physical compatibility of Normosol-R with critical care medications used in patients with COVID-19 during simulated Y-site administration.
Референция : Am J Health-Syst Pharm ;79,1:27-33 2022

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride Антиаритмик
съвместим 1,8 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенCaspofungin acetate Противогъбично средство
съвместим 0,28 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенDexmedetomidine Симпатомиметик
съвместим 0,4 µg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим 2 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим 1,6 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенEpinephrine hydrochloride Симпатомиметик
съвместим 16>>>32 µg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенLevofloxacine Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate Симпатомиметик
съвместим 0,016 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенPantoprazole sodium Инхибитор на протонната помпа
Несъвместим 0,4 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенPhenylephrine hydrochloride Симпатомиметик
Несъвместим 0,04 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam Антибиотик
съвместим 40/5 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Normosol®
Инжекция/ИнжекционенVasopressin Хормон
съвместим 0,2 UI/ml + Normosol®

  Mentions Légales