Siste oppdatering :
28/02/2024
Referanser   Referanser 4653  
Type : Journal
Internett-koblingen : http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2018-001841

Forskerteamet : Nijmegen - University Hospital Nijmegen St Radboud, Department of Clinical Pharmacy
Forfattere : Jansen MMPM, van Waas VPH, Verzijl JM, Burger D.
Tittel : Development of a sterile morphine hydrogel for the local treatment of painful skin ulcers.
Nummer : EJHP ; 28: 331-335. 2021

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
SalverMorphine hydrochloride Analgetika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Pulver 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Glyserin 1 g
Natriumkarboksymetylcellulose 3,75 mg
Vann til injeksjon >> 5g
15-25°C Lys
1095 Dag

  Mentions Légales