Последно актуализиране :
28/02/2024
Библиография   Библиография 4653  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2018-001841

Изследователски екипи : Nijmegen - University Hospital Nijmegen St Radboud, Department of Clinical Pharmacy
Автори : Jansen MMPM, van Waas VPH, Verzijl JM, Burger D.
Заглавие : Development of a sterile morphine hydrogel for the local treatment of painful skin ulcers.
Референция : EJHP ; 28: 331-335. 2021

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Унгвент/УнгвентиMorphine hydrochloride Аналгетик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Прах 25 mg
® = ?
Poloxamer® 407 1,1 g
Глицерин 1 g
Карбоксиметилцелулоза натрий 3,75 mg
Вода за инжекции >> 5g
15-25°C Светлина
1095 Ден

  Mentions Légales