Cập nhật lần cuối :
26/09/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4649  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://gabi-journal.net/extended-stability-of-the-trastuzumab-biosimilar-abp-980-kanjinti-in-polyolefin-bags-and-elastomeric-devices.html

đội nghiên cứu : Liverpool - Quality Control North West– Liverpool, Pharmacy Practice Unit
Các tác giả : Davies L, Milligan K, Corris M, Clarke I, Dwyer P, Lee S-E, Teraoka J, Crouse-Zeineddini J, Hippenmeyer J.
Tiêu đề : Extended stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 (KANJINTI™) in polyolefin bags and elastomeric devices.
Tài liệu trích dẫn : GaBI Journal ; 10, 4 2021

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đếm tiểu phân Protein: Sắc ký theo loại cỡ 
Độ ổn định hóa học : 
điện di mao quản
Protein: phổ hồng ngoại và dẫn chất bậc 2
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH Các protein: hoạt tính sinh học 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmTrastuzumab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin Nước cất pha tiêm 21 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
63 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,3 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
21 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
76 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 0,3 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
21 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
76 Ngày

  Mentions Légales