Senaste uppdateringen :
09/12/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 4649  
Typ : Tidningen
Internet länkar : http://gabi-journal.net/extended-stability-of-the-trastuzumab-biosimilar-abp-980-kanjinti-in-polyolefin-bags-and-elastomeric-devices.html

Forskargrupper : Liverpool - Quality Control North West– Liverpool, Pharmacy Practice Unit
Författare : Davies L, Milligan K, Corris M, Clarke I, Dwyer P, Lee S-E, Teraoka J, Crouse-Zeineddini J, Hippenmeyer J.
Titel : Extended stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 (KANJINTI™) in polyolefin bags and elastomeric devices.
Hänvisningar : GaBI Journal ; 10, 4 2021

Evidensgrad : 
Evidensnivå A+
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning Partikelräkning Protein: Gelfiltrering (SEC) 
Kemisk stabilitet : 
Kapillärelektrofores
Protein: infraröd spektrometri med andraderivata
Andra metoder : 
PH-mätning Protein: biologisk aktivitet 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionTrastuzumab Cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Polyolefin Vatten för injektion 21 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
63 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,3 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
21 Dag
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
76 Dag
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 0,3 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
21 Dag
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
76 Dag

  Mentions Légales