Posledná aktualizácia :
19/09/2022
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4649  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : http://gabi-journal.net/extended-stability-of-the-trastuzumab-biosimilar-abp-980-kanjinti-in-polyolefin-bags-and-elastomeric-devices.html

Výskumné tímy : Liverpool - Quality Control North West– Liverpool, Pharmacy Practice Unit
Autori : Davies L, Milligan K, Corris M, Clarke I, Dwyer P, Lee S-E, Teraoka J, Crouse-Zeineddini J, Hippenmeyer J.
Titul : Extended stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 (KANJINTI™) in polyolefin bags and elastomeric devices.
Référence : GaBI Journal ; 10, 4 2021

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Počítanie častíc Proteín: rozmerovo vylučovacia chromatografia (gélová chromatografia) 
Chemická stabilita : 
Kapilárna elektroforéza
Proteíny: infračervená spektrometria a ďalšie odvodeniny
Iné metódy : 
Meranie pH Proteín: biologická aktivita 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaTrastuzumab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Polyolefín Voda na injekciu 21 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
63 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,3 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
21 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
76 Dní
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 0,3 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
21 Dní
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
76 Dní

  Mentions Légales