Τελευταία ενημέρωση :
19/09/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4649  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://gabi-journal.net/extended-stability-of-the-trastuzumab-biosimilar-abp-980-kanjinti-in-polyolefin-bags-and-elastomeric-devices.html

Ερευνητικές ομάδες : Liverpool - Quality Control North West– Liverpool, Pharmacy Practice Unit
Συγγραφείς : Davies L, Milligan K, Corris M, Clarke I, Dwyer P, Lee S-E, Teraoka J, Crouse-Zeineddini J, Hippenmeyer J.
τίτλος : Extended stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 (KANJINTI™) in polyolefin bags and elastomeric devices.
αριθμός : GaBI Journal ; 10, 4 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Καταμέτρηση σωματιδίων Πρωτεΐνη: Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγέθους 
Χημική Σταθερότητα : 
τριχοειδής ηλεκτροφόρηση
Πρωτεΐνη: υπέρυθρη φασματομετρία και δεύτερο παράγωγο
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH Πρωτεΐνη: βιολογική δραστικότητα 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοTrastuzumab φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Ενέσιμο ύδωρ 21 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
63 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,3 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
21 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
76 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,3 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
21 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
76 Ημέρα

  Mentions Légales