Последно актуализиране :
11/08/2022
Библиография   Библиография 4649  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://gabi-journal.net/extended-stability-of-the-trastuzumab-biosimilar-abp-980-kanjinti-in-polyolefin-bags-and-elastomeric-devices.html

Изследователски екипи : Liverpool - Quality Control North West– Liverpool, Pharmacy Practice Unit
Автори : Davies L, Milligan K, Corris M, Clarke I, Dwyer P, Lee S-E, Teraoka J, Crouse-Zeineddini J, Hippenmeyer J.
Заглавие : Extended stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 (KANJINTI™) in polyolefin bags and elastomeric devices.
Референция : GaBI Journal ; 10, 4 2021

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка Преброяване на частиците Протеин: ексклузионна хроматография 
Химическа стабилност : 
капилярна електрофореза
Протеини: инфрачервена спектрометрия и втора производна
Други методи : 
PH измерване протеин: биологична активност 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенTrastuzumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Полиолефин Вода за инжекции 21 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
63 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,3 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
21 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
76 Ден
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 0,3 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
21 Ден
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 0,8>>4 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
76 Ден

  Mentions Légales