Τελευταία ενημέρωση :
25/11/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4648  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi. org/10.1371/journal.pone.0260279

Ερευνητικές ομάδες : Montreal - Centre hospitalier Sainte Justine
Συγγραφείς : Coache D, Friciu M, Roullin G, Boule M, Forest J-M, Leclair G.
τίτλος : Stability evaluation of compounded clonidine hydrochloride oral liquids based on a solidphase extraction HPLC-UV method.
αριθμός : PlosOne 16(11): e0260279. 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαClonidine hydrochloride Αντιϋπερτασικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 1.2 mg
® = Mint Pharmaceutical
Orablend® >> 60 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 1.2 mg
® = Teva
Orablend® >> 60 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα

  Mentions Légales