Siste oppdatering :
11/08/2022
Referanser   Referanser 4645  
Type : Journal
Internett-koblingen : 10.1093/jacamr/dlab141

Forskerteamet : Birmingham - Sandwell and West Birmingham NHS Trust, Birmingham
Forfattere : Jamieson C, Drummond F, Hill T, Ozolina L, Gilchrist M, Seaton R.A, Santillo M, Wilkinson A-S, Allwood M.C.
Tittel : Assessment of ceftolozane/tazobactam stability in elastomeric devices and suitability for continuous infusion via outpatient parenteral antimicrobial therapy.
Nummer : JAC Antimicrob Resist 2021

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad C+
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende Partikkeltelling 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonCeftolozane / tazobactam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Silikon elastomer Natriumklorid 0,9 % 13.33/6.66 mg/ml 32°C Beskyttes mot lys
18 Tid
Oppløsningsstabilitet Silikon elastomer Natriumklorid 0,9 % 13.33/6.66 mg/ml 8°C Beskyttes mot lys
8 Dag
Oppløsningsstabilitet Silikon elastomer Natriumklorid 0,9 % 3.33/1.66 mg/ml 32°C Beskyttes mot lys
18 Tid
Oppløsningsstabilitet Silikon elastomer Natriumklorid 0,9 % 3.33/1.66 mg/ml 8°C Beskyttes mot lys
8 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 13.33/6.66 mg/ml 32°C Beskyttes mot lys
18 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 13.33/6.66 mg/ml 8°C Beskyttes mot lys
8 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 3.33/1.66 mg/ml 32°C Beskyttes mot lys
18 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 3.33/1.66 mg/ml 8°C Beskyttes mot lys
8 Dag

  Mentions Légales