Τελευταία ενημέρωση :
30/09/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4645  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : 10.1093/jacamr/dlab141

Ερευνητικές ομάδες : Birmingham - Sandwell and West Birmingham NHS Trust, Birmingham
Συγγραφείς : Jamieson C, Drummond F, Hill T, Ozolina L, Gilchrist M, Seaton R.A, Santillo M, Wilkinson A-S, Allwood M.C.
τίτλος : Assessment of ceftolozane/tazobactam stability in elastomeric devices and suitability for continuous infusion via outpatient parenteral antimicrobial therapy.
αριθμός : JAC Antimicrob Resist 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Καταμέτρηση σωματιδίων 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCeftolozane / tazobactam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές σιλικόνης Χλωριούχο νάτριο 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 32°C Προστατεύετε από το φως
18 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές σιλικόνης Χλωριούχο νάτριο 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 8°C Προστατεύετε από το φως
8 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές σιλικόνης Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 32°C Προστατεύετε από το φως
18 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές σιλικόνης Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 8°C Προστατεύετε από το φως
8 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 32°C Προστατεύετε από το φως
18 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 8°C Προστατεύετε από το φως
8 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 32°C Προστατεύετε από το φως
18 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 8°C Προστατεύετε από το φως
8 Ημέρα

  Mentions Légales